Házirend

Kérjük kedves vendégeinket a házirendben leírtak maradéktalan betartására!

Általános házirend

 1. A házirend a békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő egész területére vonatkozik. A belépőjegy megváltásával a vendég elfogadja a házirend rendelkezéseit.
 2. A szolgáltatás ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója semmiféle más juttatást nem fogadhat el.
 3. A fürdő- vagy más szolgáltatás igénybevétele csak érvényes jegy vagy bérlet ellenében történhet.

 4. Pénztárnyitás 06.00 órakor, a pénztárzárás az Árpád Gyógy- és Strandfürdő zárását megelőzően egy órával történik, a vendégeknek a medencéket, szaunákat, vízteret zárás előtt 15 perccel el kell hagyniuk.

 5. Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő nyitva tartását a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, időjárás, stb.). Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő rendkívüli esetben vagy üzemzavar esetén a szolgáltatásokat és/vagy azok egy részét szüneteltetheti. Megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díját az Árpád Gyógy- és Strandfürdő nem téríti vissza.

 6. A jegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták.

 7. A pénztár által kiadott egyszeri fürdőjegyek csak a váltás napján érvényesek, azt távozásig meg kell őrizni. A kiadott jegyek vissza nem válthatók. A megváltott belépőjegy csak napi egyszeri belépést tesz lehetővé.

 8. A 14 év alatti gyermekek a gyógymedencét kizárólag orvosi beutalóval, állandó szülői felügyelet mellett, a szülők felelősségével vehetik igénybe, egyébként számukra tilos a gyógymedence használata. 14 éven aluli gyermek csak szülő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett, gyermek-csoport pedig csak felelős kísérővel léphet a fürdő területére.

 9. Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

  1. érvényes diákigazolvánnyal (nappali tagozatos)

  2. nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők

 10. A fürdőbe belépéskor kérjük a jegyet, illetve a bérletet a kezelés és az ellenőrzés céljából átadni, ellenőrzéskor jogosultságát a vendég köteles igazolni.

 11. A beléptetési pontok ellenőrzése állandóan üzemelő videó-rendszerrel történik.

 12. A fürdő alkalmazottainak figyelmeztetését és a házirendben foglalt előírásokat kérjük betartani. Aki a rendelkezéseket a figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható.

 13. A fürdőszolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére (gyógymedencében a fürdési idő maximum: 30 perc), a gyógy szolgáltatásokat orvosi javaslatra veheti igénybe.

 14. A fürdő területén fokozott a csúszásveszély, fürdőpapucs használata javasolt

 15. A sportolók edzési- és verseny ideje alatt az élet és vagyonbiztonságért az illető sportkör vezetői felelősek.

 16. Más szervezetek csoportos fürdése alkalmával a baleset és vagyonbiztonságért a csoportok vezetői a felelősek.

 17. A csúszdás élménymedencénél a csúszda használatával kapcsolatosan kötelező betartani a helyes csúszási testhelyzeteket, melyek piktogramos formában a csúszdainduló helyén, annak korlátján jól látható formában vannak kifüggesztve. 10 évnél fiatalabb gyermekek a csúszdát nem használhatják! Tiltott csúszási testhelyzetek: a fejjel lefelé történő fekvő, térdepelő, álló csúszási testhelyzetek.

 18. A biztonságos csúszás érdekében tartsuk be a kötelező minimális követési távolságot, vagyis csak akkor induljunk, ha előző csúszó az ellenőrző ponton áthaladt (50 cm átmérőjű sárga pont). A medencébe történő becsobbanáskor a helyszínt haladéktalanul el kell hagyni.

 19. A fürdőt lázas-, fertőzőbetegek, akiknek nyílt sebük van vagy bőrbetegségben szenvedők nem vehetik igénybe.

 20. Ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszerek hatása alatt álló személy a fürdő területén nem tartózkodhat, a szolgáltatást nem veheti igénybe.

 21. Aki a fürdő berendezési, felszerelési tárgyaiban, a park növényzetében szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, jogosulatlanul eltulajdonít, a fürdővizet szennyezi, köteles az okozott kárt megtéríteni. Ellene az Árpád Gyógy- és Strandfürdő szabálysértési, illetve büntető eljárást kezdeményezhet.

 22. Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, a fürdővendégek zavartalan pihenése és sportolása érdekében TILOS:

  1. a fürdőt tisztasági zuhany használata nélkül igénybe venni

  2. a fürdőt fürdőruha nélkül igénybe venni

  3. a közös medencéket – ahol erre előírás van – fürdősapka nélkül igénybe venni

  4. olajos, homokos testtel a medencéket használni

  5. a medencékben étkezni, tisztálkodó szert használni, mások nyugalmát zavarni

  6. a medencékbe, medenceelőterekbe törékeny tárgyat (üveget, poharat, stb.) bevinni

  7. a medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracot, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel) vagy bármilyen baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni

  8. úszni nem tudóknak a mély vizet használni

  9. a rajtköveken kívül a medencék más pontjáról a vízbe ugrani, a szabálytalanságokból eredő balesetekért a felelősség a szabálysértőt terheli

  10. a meleg vízű medencékben úszni, labdázni, a fürdőzők nyugalmát zavarni, vagy testi épségét veszélyeztetni

  11. a közös medencék lépcső lejáratait elfoglalni

  12. a fedett medenceterekben utcai cipőben vagy ruhában, közlekedni

  13. a fürdő területén szemetelni

  14. a padokat, székeket, hintaágyakat egyéb felszerelési tárgyakat a helyükről elvinni, áthelyezni

  15. a fürdő területére bármilyen állatot bevinni

  16. a fürdő területére gépjárművet, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve a szolgálati járműveket)

  17. rádiót, magnót, CD-t, hangszert úgy hallgatni, illetve használni, hogy az másokat zavarjon

  18. a másik nem öltözőjébe bemenni

  19. közrendet sértő módon viselkedni

  20. szeszesital fogyasztása csak a vendéglátói büfé területén lehetséges és a büfékből üveget, üvegpoharat a fürdő területére kivinni nem szabad

  21. A fürdő területén tüzet rakni, sátrat építeni, horgászni

 23. A fürdőjegy a típusától függően adott számú belépésre jogosít annak érvényességi idején belül.

 24. Külön szolgáltatás (pl. értékmegőrzés) csak a pénztárnál külön díj ellenében történhet.

 25. A fürdő területén előforduló rosszullétet, balesetet a fürdő legközelebbi alkalmazottjának azonnal jelezni kell.

 26. A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra képzett dolgozó áll rendelkezésre. A sérülésről a fürdő nyilvántartást vezet. Kérjük a “Baleseti Naplóban” történt bejegyzés aláírását. (egyetértés és ellenvélemény esetén is). Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő felelősségbiztosítással rendelkezik.

 27. A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért az Árpád Gyógy- és Strandfürdő nem vállal felelősséget.

 28. Kérjük, hogy a talált tárgyakat a Téli Főpénztárban a nyilvántartásba történő bejegyzés mellett leadni szíveskedjenek.

 29. Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő fedett területein (épületen belül), illetve a medencék előterében dohányozni tilos, kivéve a kijelölt dohányzó helyiséget!

 30. A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:

  1. öltözőkben, kabinokban, közlekedő folyosókon, mellékhelyiségekben dohányozni

  2. minden olyan helyiségben, területen, ahol ezt tiltó tábla jelzi, dohányozni

  3. égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, éghető hulladék közé dobni

  4. bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.

 31. A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendégre nézve kötelező. A fürdő területén fokozott a csúszásveszély!

 32. Felnőttek a gyermekmedencéket nem használhatják, kivéve baleset megelőzés. A gyermekmedencékben lábat áztatni tilos!

 33. A Bérlők és/vagy alkalmazottaik, csak munkavégzés céljából léphetnek a fürdő területére.

 34. A Bérlők az üzleteik feltöltésére gépkocsival csak előre egyeztetett időben közlekedhetnek, maximum 10 km/órás sebességgel!

 35. A fürdőzőnek joga van a szolgáltatás módjai, minősége, a kiszolgáló dolgozók magatartása ellen kifogást emelni és azt a pénztárnál elhelyezett “Vásárlók könyvébe” (Panaszkönyv) bejegyezni.


Szauna házirend

Az Árpád Gyógy- és Strandfürdőben található szaunák és gőzkabin használatának házirendje.

A szauna házirend a gyógyfürdő általános házirendjének része, betartása minden dolgozóra, fürdőző vendégre, sportolóra, a fürdő területén tartózkodókra egyaránt, felelősséggel kötelező. Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi szauna házirendet a szaunák és a gőzkabin igénybe vételekor kötelesek betartani! A házirendben foglaltak megszegése esetén a gyógyfürdő megtagadhatja a szolgáltatást, az esetlegesen előforduló károkozás esetén pedig a kár megtérítése iránt igénnyel léphet fel.

Az Árpád Gyógy- és Strandfürdőben összesen 2 db Finn szauna és 1 db gőzkabin található.

A szaunák a gyógyfürdő nyitvatartási idejében, a belépőjegy megváltásával vehetők igénybe. A belépőjegyet, mely csak a megváltás napjára érvényes az esetleges ellenőrzés céljából a távozásig meg kell őrizni, illetve a személyzet kérésére be kell mutatni.

A szaunákat és a gőzkabint mindenki csak saját felelősségre használhatja!

A 14 éven aluli gyermekek számára a szaunák és a gőzkabin használata nem ajánlott! A 16 év alatti gyermekek szülő, illetve felnőtt kísérete és állandó felügyelete mellett és felelősségére vehetik igénybe a szaunákat és a gőzkabint.

A szaunákban és a gőzkabinban az egészséges embereknek ajánlott leghosszabb egybefüggő tartózkodási idő 8-15 perc.

A szaunákban és a gőzkabinban papucs, vagy más lábbeli használata tilos! Felhívjuk figyelmüket, hogy a szaunákban és a gőzkabinban a padlózat erősen nedves lehet, ezért figyeljenek a csúszásveszély miatt!

A szaunákban és a gőzkabinban fürdőruha használata kötelező.

A vendégek egyetlen szaunában sem önthetnek folyadékot, vegyi anyagot, vagy akár szauna illóolajat a kályhára.

A szaunák és a gőzkabin használata ellenjavallt szív- keringési- és légzési elégtelenség, daganatos megbetegedés, inkontinencia, akut gyulladásos megbetegedés, akut vesebetegség, tuberkulózis, trombózis, súlyos visszérbetegség, fertőző megbetegedések, pajzsmirigy fokozott működése, epilepszia, szívritmuszavar, lázas betegség, kezeletlen magas vérnyomás, kimerültség esetén.

A szaunát nem vehetik igénybe lázas- fertőző betegek, akiknek nyílt sebük van, továbbá ittas illetve kábító, bódító, tudatmódosító szer hatása alatt állók.

Tilos:

 • a szaunákba és a gőzkabinba törékeny tárgyat (üveget, poharat, stb.), vagy bármely más balesetet, sérülést előidézhető dolgot bevinni,
 • a szaunázók nyugalmát bármi módon zavarni,
 • a szaunákban és a gőzkabinban étkezni és szeszesitalt fogyasztani,
 • alkoholos vagy bódult állapotban a szaunát és a gőzkabint igénybe venni,
 • a szaunákban bármilyen folyadékot, vegyi anyagot, akár szauna illóolajat a szaunázónak magára locsolni, a szaunában szétlocsolni, illetve a szauna kályhára önteni,
 • ékszerek és szemüveg viselése, mivel égési sérüléseket okozhat,
 • fotó és videofelvételt készíteni.

A szaunát nem használhatja az, aki megbotránkoztató magatartásával garázdaság (Btk.271.§.) bűncselekményét vagy szeméremsértés (Btk.208.§.) vétségét követ el, vagy követett el, vagy különböző okból mások terhére lehet, vagy volt korábban. Az ebben az alpontba tartozó cselekmény rendőrségi eljárást is maga után von.

Felhívjuk figyelmüket, hogy hangoskodással, erkölcstelen viselkedéssel, helytelen magatartással ne zavarják a szaunázókat!

Bármilyen rendkívüli eseményt (személyi sérülést, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy jelenlétét) kérjük, haladéktalanul jelezzék a személyzetnek!

Felhívjuk figyelmüket, hogy vendégforgalmi okokból, műszaki meghibásodás, illetve üzemzavar esetén a gyógyfürdő a szaunákat és a gőzkabint, illetve azok egy részének működését szüneteltetheti. Ezért kártérítést a fürdő nem vállal.

Kérjük tisztelt vendégeinket, hogy a szaunát a Fürdő szabályzatában szereplő “szauna rend” szerint szíveskedjenek használni. A gondatlan használatból keletkezett meghibásodások előfordulása esetén, a szauna használata korlátozásra fog kerülni.

Print Friendly, PDF & Email